Ziekte van Crohn

De ziekte van Crohn / Colitis Ulcerosa hebben een sterk verstorende invloed op je zijn. Binnen Malva therapie is er energetische methode doorgegeven. Een methode die reinigend werkt naar het darmgebied.Waardoor een verbeterde kwaliteit van leven bereikt kan worden. Verder wordt er ook aandacht gegeven aan de psychologische kant hiervan en wordt hier dieper op ingegaan.

Aangenomen wordt dat angst om het leven in te vullen conform de persoonlijke innerlijke behoefte en de daarmee samenhangende angst voor bepaalde gebeurtenissen, een belangrijke oorzaak is voor het ontstaan van de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa.Door hiervan meer bewust te worden en door er anders mee om te gaan kan de remissie van de ontsteking een blijvend karakter krijgen en zijn er duurzame positieve effecten mogelijk.Hierdoor zal de kwaliteit van leven verbeteren en heeft het gunstige gevolgen voor de medicatie.

Het behandelplan bedraagt 10 sessies van 90 min

images

Durf terug te gaan leven vanuit jouw innerlijke levenskracht !!!