Privacy beleid

Privacy beleid van de Innerlijke Levenskracht

De Innerlijke levenskracht respecteert de privacy van haar bezoekers. Wij dragen er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Moeten wij ons privacy beleid wijzigen, dan word dit vermeld op de website hier vindt je altijd de meest recente informatie terug. Dit gaat in op het moment dat het op de website staat.

  1. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Innerlijke levenskracht respecteert en beschermt jouw privacy. Hoe worden jouw persoonsgegevens verwerkt die je via deze website verstrekt?

Wanneer je de website bezoekt louter om informatie te vinden over de innerlijke levenskracht, haar producten en diensten, worden van jou geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer je bepaalde diensten of producten wilt bestellen, wilt deelnemen aan een training, een behandeling krijgen zoals massage, therapie,... of als je andere diensten aanvraagt, kan je gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals jouw familienaam, voornaam, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, e-mail adres, geslacht, geboortedatum, beroep, telefoon- en/of GSM nummer, je medisch dossier,...) mee te delen. Telkens als jouw persoonsgegevens verstrekt, zal de innerlijke levenskracht ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Je garandeert dat de gegevens die je hebt meegedeeld jou toebehoren, of althans dat jij toestemming hebt om ze te gebruiken om aan de innerlijke levenskracht mee te delen. De innerlijke levenskracht  kan je de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer je gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

  1. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de innerlijke levenskracht verzamelt, worden opgeslagen op een speciaal salonsoftware bestand dat in een beveiligde server omgeving wordt bewaard. Alleen ik zelf heb toegang tot jouw gegevens. Jouw dossier wordt dus vertrouwelijk behandeld en niemand anders kan aan jouw gegevens.

  1. Doel van de verwerking

De Innerlijke levenskracht verwerkt de persoonsgegevens om met jou in contact te treden, om je de producten of diensten te kunnen leveren die je hebt gevraagd of waarvoor je hebt ingeschreven, om je te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten of voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten.

  1. uw persoonsgegevens opvragen, corrigeren of verwijderen

Op elk moment kan je de persoonsgegevens die De Innerlijke levenskracht over jou verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten corrigeren of laten verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuur je een e-mail met als bijlage een kopie van jouw identiteitskaart of een brief met voormelde bijlage naar het adres van De Innerlijke levenskracht

  1. Gebruik van cookies

Tijdens jouw bezoek op de website van De Innerlijke levenskracht kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van jouw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw moet aanmelden of niet opnieuw jouw voorkeuren of paswoord moet ingeven. Deze site gebruikt first-party cookies die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Er wordt ook gebruik gemaakt van third-party cookies, die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Google Analytics voor analyse van het web verkeer dat deze site genereert. Op deze manier kan De Innerlijke levenskracht de website optimaliseren in functie van de noden en behoeften van onze gebruikers.

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

U hebt de mogelijkheid jouw browser zodanig in te stellen dat je een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van jouw harde schijf verwijderen. Google geeft zelf ook meer details over privacy en cookies op de Google privacy pagina en voorziet ook een browser plug-in waarmee je zich kan uitschrijven voor Google Analytics op alle websites.

  1. Update van deze privacyverklaring

De Innerlijke levenskracht kan in sommige gevallen deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacy wetgeving.