Meer info over chakra’s de aura enz………

wat zijn Chakra's
Een chakra (Sanskriet voor ‘wiel’) is een energiecentrum, een zenuwpunt, dat in een draaiende beweging zich net iets buiten de huid van uw lichaam bevindt. Chakra’s zijn de centra van ons energetisch systeem. Er zijn 7 hoofdchakra’s en 5 nevenchakra’s, die zich als bloemen net iets buiten ons lichaam bevinden. Een tekort aan energie in een chakra duidt op een blokkade en leidt op den duur tot een klacht. Dit geldt ook voor een opeenhoping van energie op een bepaalde plaats.Behandelingen op de chakra’s zorgen ervoor dat de energie goed kan doorstromen via de verbindingswegen van het energetisch systeem, de meridianen. Het energetisch lichaam is fijnstoffelijk en blokkades hierin hoeven zich nog niet altijd in het stoffelijk lichaam te hebben vastgezet. Door uw energie weer in balans te brengen, ontvangt u de kracht om van binnenuit, met behulp van het zelf genezend vermogen, te herstellen of te groeien.

De Aura
De aura is het energieveld dat zich rondom uw lichaam bevindt en dient ter bescherming van uw ziel en lichaam. Het is opgebouwd uit zes lagen met elk een andere functie. De aura van een gemiddeld persoon is zo een 16, 17 a 18 cm breed. Als u veel medicijnen gebruikt zal dat een restverwerking geven in uw aura. Ook negatieve gedachten vormen op den duur blokkades in uw aura. Met behulp van bepaalde behandeltechnieken wordt uw aura ontdaan van blokkades en kunt u zich beter beschermen tegen prikkels van buiten af. U zult zich na een behandeling meteen beter voelen in uw lichaam.

Meridianen
Meridianen zijn energiebanen die zorgen voor transport van energie en staan in verbinding met onze organen. Zo zal een disfunctie van een bepaald orgaan merkbaar kunnen zijn in andere delen van het lichaam.

Lichttherapie
Zorgen, angsten en problemen consumeren veel licht. Elk chakra kent een bepaalde kleur en door deze kleur toe te voegen versterk je het desbetreffende chakra. Omdat chakra’s de toegangspoorten zijn tot de ziel, is het duidelijk dat deze therapievorm bijzonder geschikt is voor iemand met zielsproblemen en psychische problemen.

De Ankh
De Ankh werd al in het oude Egypte voor genezing gebruikt. De Ankh is een precisie instrument en werkt ook effectief bij pijnbestrijding. De Ankh kent u misschien als symbool uit het oude Egypte. Het wordt ook wel een ‘ levensstaf’ genoemd.
De Ankh had van oorspong twee benen en dat zie je niet zo vaak terug in de oude symbolen. Maar juist de Ankh met twee benen is een ‘levende’ Ankh. Is een ‘instrument’ waarmee je energie kunt zenden en ontvangen. Echter de Ankh is veel meer dan een instrument. De Ankh is een bewustzijnsvorm dat niet in woorden te vatten is en kent een historie die teruggaat tot de Atlantische periode.

De Kosmischeschijf
Praat je over de Ankh dan praat je over de Kosmische Schijf en omgekeerd. Beiden zijn verwant aan elkaar. Ze hebben hun oorsprong in hetzelfde bewustzijn liggen. De Kosmische Schijf kan dus ook therapeutisch gebruikt worden. Het is ogenschijnlijk ‘niets anders’ dan een platte schijf met in het midden een gaatje. Er bestaat een 2-kleurenschijf en een 4-kleurenschijf. Maar door het juiste gebruik is de Kosmische Schijf een sleutelcode tot transformatie. Het zet waterstof om in helium. En dat wat gevuld is met helium zal willen ontstijgen. Zal los willen komen. Zo kan met de Kosmische Schijf een ziel loskomen van haar problematiek. Maar een behandeling uitgevoerd met de Kosmische Schijf activeert ook Kosmische energie. En die energie zal eisend , maar liefdevol, een ziel terugvoeren naar haar oorsprong, terugvoeren naar het pad waarvoor ooit is gekozen. Daarom wordt een serie Kosmische Schijfbehandelingen meer dan terecht een regressiemethode genoemd, die niet – om het spektakel- iemand terugvoert naar het verleden, maar terugvoert naar ZICHZELF.