Burnout

Burnout ontstaat zo maar niet van de ene op de andere dag. Meestal gaat er een periode aan vooraf van chronische stress, vermoeidheid en andere ongemakken. Op een gegeven moment ben je helemaal op omdat je te veel energie gestoken hebt in iets wat niet meer bij je past. Je bent over je grens gegaan. Er is geen evenwicht meer tussen werk en ontspanning. Als men de juiste job doet geeft het juist energie, past er iets niet bij je dan vraagt het juist energie. je zal dus tot een omvorming moeten komen van werk en gedrag. Terug komen bij jezelf en leren aanvoelen wat terug bij je past.

Symptomen van burnout

Fysieke symptomen:

Voortdurende vermoeidheid, uitputting, slaapproblematiek. Zenuwachtigheid, opgejaagd gevoel, prikkelbaarheid, angst, paniek, depressieve gevoelens, afkeer van het werk, afgestompt, verdoofd, vervreemd gevoel, gevoel van op zijn, leeg zijn, machteloosheid.

Gedragssymptomen:

Niet meer kunnen ontspannen, zeer prikkelbaar reageren. Enorm hard voor anderen zorgen en niet voor zichzelf, alleen nog maar leven voor het werk. Sociaal contact zoveel mogelijk vermijden,

Cognitieve symptomen:

Minder kunnen onthouden, concentratieproblemen, Negatief zelfbeeld en toekomstbeeld, weinig zelfwaardering, onzeker over zichzelf; minder competent, waardeloos voelen; angst voor ontslag, voor werkeloosheid,…

 

Ontspan bij de innerlijke levenskracht

In de praktijk blijkt een burn-out vaak gevolgd te worden door een carrièreomslag.

Door je te reflecteren op het geen je echt wil.

Aanbod

  • Door op een haptonomische wijze te gaan werken leer ik je terug bij je gevoel komen.
  • Energetische behandelingen waardoor je terug meer energie krijgt
  • Met regressie therapie breng ik je niet naar het verleden maar voer ik je terug naar jezelf. waardoor je dan voor jezelf de juiste keuze kan maken die bij jou past.
  • Gesprektherapie